Loading

Polityka prywatności

 
1.  Administratorem danych osobowych jest WIP Projekt Sp. z o.o., ul. Ptasia 4a,  buiro@wip-projekt.pl, tel. 22 654 26 48.
2.  Dane osobowe gromadzone przez naszą Firmę mogą być zbierane w celach: zawarcia umowy i realizacji świadczenia usług wynikającej z tej umowy, rekrutacji, złożenia pytania o ofertę, złożenie zapytania kontaktowego. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa (także ustnie) lub wyrażona przez Państwa zgoda, którą  możecie w każdym czasie cofnąć.
3.  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, nasi podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi min.: z zakresu dostarczania korespondencji i przesyłek, drukarskie i archiwizacyjne, informatyczne, doradcze i prawne.
4.  Mając na uwadze konieczność archiwizacji dokumentów, informujemy, że powierzone nam dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do realizacji celu, który powyżej opisaliśmy tj. do momentu wygaśnięcia obowiązku wynikających z przepisów prawa oraz do momentu rozwiązania albo wygaśnięcia umowy.
5. W czasie przechowywania przez nas danych osobowych, mogą Państwo żądać do nich dostępu, w celu sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wnieść umotywowany sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, który będzie przez nas rozpatrzony.
6.  Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.